Και αυτό το καλοκαίρι του 2013, λειτουργεί καθημερινά έκθεση έργων του Αριστείδη Βαρριά στο εργαστήριο του καλλιτέχνη. Όσοι θελήσουν να την επισκεφθούν πρέπει να επικοινωνήσουν προηγουμένως με τον καλλιτέχνη για τον καθορισμό της μέρας και της ώρας επίσκεψης.