Α.

Το «Αλφαβητάρι της πέτρας» είναι μια ενότητα γλυπτών, εργασμένη πάνω σε Παρία λίθο. Είναι πρόσωπα, που ‘βγαίνουν’ μέσα από το κομμάτι του μαρμάρου, χωρίς να αλλοιώνουν το αρχικό φυσικό του σχήμα. Έτσι η Παρία λίθος, ο λυχνίτης, δεν απετέλεσε το άμορφο υλικό στα χέρια του τεχνίτη, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση, το κάθε κομμάτι της λειτούργησε σαν μια ξεχωριστή, αυτοτελής και μοναδική οντότητα, η οποία στο διάλογό της μαζί μου , μάλλον μου ‘πρότεινε’ το πρόσωπό της. Γι’ αυτό και παρά την ομοιογένεια της τεχνικής, το καθένα από τα 24 πρόσωπα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τη δική του προσωπική έκφραση.