Βίντεο

«Αλίκτυπη Λίθος, Τα πρόσωπα που κρύβουν οι πέτρες» – Δελτίο Ειδήσεων TV Αλήθεια

Παρουσίαση της Έκθεσης «Αλίκτυπη Λίθος»

TV Αλήθεια. Εκπομπή «Αυτοπροσώπως. Χιακές Προσωπογραφίες». Συνέντευξη στο Διευθυντή της εφημερίδας Αλήθεια κ. Γιάννη Τζούμα