Εισήγηση: Η Παρία Λίθος στη Βίβλο, τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Συγγραφείς της Βυζαντινής Περιόδου

Ημερίδα για τα Αρχαία Λατομεία – 16.11.2019
ξεφυλλιστε το
κατεβάστε το (pdf)