“Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου”

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, το νέο σύγγραμμα του Αριστείδη Βαρριά με τίτλο «Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου».

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή PDF >>>


“Περιθωριακότητα και Εκκλησία”

Σ’ αυτό ο συγγραφέας μελετά, ανάγει σε μοντέλα και προσεγγίζει κριτικά τις προσπάθειες ποιμαντικής προσέγγισης της περιθωριακότητας, που έγιναν στο διεθνή χώρο την τελευταία πεντηκονταετία. Αναδεικνύοντας πολύπλευρα τον σχετικό με το κοινωνικό περιθώριο διεθνή προβληματισμό, το σύγγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα του βιβλίου «Περιθωριακότητα και Εκκλησία» που εκδόθηκε το 2004, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο.

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή PDF >>>