Νέα και Εκδηλώσεις

2004 – “Παρίου Φωτός Αντίδωρον” – στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες