"Περιθωριακότητα και Εκκλησία"

Περιθωριακότητα και Εκκλησία

Σ’ αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας μελετά, ανάγει σε μοντέλα και προσεγγίζει κριτικά τις προσπάθειες ποιμαντικής προσέγγισης της περιθωριακότητας, που έγιναν στο διεθνή χώρο την τελευταία πεντηκονταετία. Αναδεικνύοντας πολύπλευρα τον σχετικό με το κοινωνικό περιθώριο διεθνή προβληματισμό, το σύγγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα του βιβλίου «Περιθωριακότητα και Εκκλησία» που εκδόθηκε το 2004, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο.


Το βιβλίο αυτό τόλμησε να προσεγγίσει και να καταπιαστεί με ένα θέμα, που ενώ αποτελεί για την Εκκλησία και την κοινωνία ορατό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται -τουλάχιστον επαρκώς- ούτε στη συνήθη ποιμαντική πράξη αλλά ούτε και στη θεολογική του διάσταση. Ο κ. Βαρριάς πάλαιψε με μια πλούσια βιβλιογραφία, για να μας προσφέρει μετά λόγου γνώσεως όσα ακολουθούν. Ως συνέκδημος και συνοδοιπόρος του στην όντως μετ επιστήμης αυτή έρευνα και μελέτη εύχομαι στο βιβλίο καλό κατευόδιο και στο φίλο αναγνώστη γόνιμο προβληματισμό για “πλουτισμόν ορθοδόξου θεολογίας”.

Ανέστης Κεσελόπουλος

ξεφυλλιστε το βιβλιο
κατεβάστε το βιβλίο (pdf)