Ο συγγραφέας μελετά, ανάγει σε μοντέλα και προσεγγίζει κριτικά τις προσπάθειες ποιμαντικής προσέγγισης της περιθωριακότητας

Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου