Το εικαστικό ενδιαφέρον του γλύπτη βρίσκεται επικεντρωμένο στην ανθρώπινη μορφή

Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου