Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου λειτουργεί καθημερινά έκθεση έργων του Αριστείδη Βαρριά στο εργαστήριο του καλλιτέχνη.