2011, Πάρος, Αποκαλυπτήρια Αναγλύφου για τους Παριανούς Αιμοδότες

Ανάγλυφο για τους Παριανούς Αιμοδότες

Στις 17 Ιουνίου 2011 έγιναν τα αποκαλυπτήρια Αναγλύφου  αφιερώματος στους Παριανούς Αιμοδότες. Το ανάγλυφο βρίσκεται στην είσοδο του δρομίσκου, παρά την Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, που οδηγεί στην κεντρική αγορά και που ονομάστηκε οδός Παριανών Αιμοδοτών.

Το ανάγλυφο, σε γκρίζο Παριανό Μάρμαρο, φέρει το σήμα των Παριανών Αιμοδοτών και φιλοτεχνήθηκε από τον Αριστείδη Βαρριά.