Η ειρήνη θέλει δύναμη να την αντέξεις - Dr. Saumya Das, Boston, U.S.A.

Ανήκει στον Dr. Saumya Das, Boston, U.S.A.