Άξιον εστί..

H Μαρίνα καθώς προτού να υπάρξει
με του σκύλου το καύκαλο και τα δαιμόνια

η Μαρίνα το κέρας της Σελήνης

η Μαρίνα ο χαλασμός του κόσμου

Από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη