Ο Κυρ Μανουήλ ο Κομνηνός - Ανήκει στον Δρα. Γεώργιο Βέλμαχο, Boston, USA

Ανήκει στον Δρα. Γεώργιο Βέλμαχο, Boston, USA.jpg