Πηγυλίδες

Οι Πηγυλίδες είναι μια σειρά γλυπτών, 15 προσώπων, που κινούνται αθόρυβα στα μυστικά μονοπάτια της ποίησης του Καβάφη. Είναι ένα καινούργιο ταξίδι, ένας ‘Αλεξανδρινός’ πλους, μια νέα πορεία διαλόγου μου με τις λατύπες της Παρίας Λίθου.