Ιώνη

16. Ιώνη

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Παλαιόθεν Ελληνίς

Καυχιέται η Αντιόχεια                      για τα λαμπρά της κτίρια,
και τους ωραίους της δρόμους·       για την περί αυτήν
θαυμάσιαν εξοχήν,                            και για το μέγα πλήθος
των εν αυτή κατοίκων.                     Καυχιέται που είν’ η έδρα
ενδόξων βασιλέων·                          και για τους καλλιτέχνας
και τους σοφούς που έχει,               και για τους βαθυπλούτους
και γνωστικούς εμπόρους.              Μα πιο πολύ ασυγκρίτως
απ’ όλα, η Αντιόχεια                        καυχιέται που είναι πόλις
παλαιόθεν ελληνίς·                         του Άργους συγγενής:
απ’ την Ιώνη που                           ιδρύθη υπό Αργείων
αποίκων προς τιμήν                      της κόρης του Ινάχου.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1927)