Ιώνη

16. Ιώνη

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Παλαιόθεν Ελληνίς

Καυχιέται η Αντιόχεια       για τα λαμπρά της κτίρια,
και τους ωραίους της δρόμους·       για την περί αυτήν
θαυμάσιαν εξοχήν,       και για το μέγα πλήθος
των εν αυτή κατοίκων.       Καυχιέται που είν’ η έδρα
ενδόξων βασιλέων·       και για τους καλλιτέχνας
και τους σοφούς που έχει,       και για τους βαθυπλούτους
και γνωστικούς εμπόρους.       Μα πιο πολύ ασυγκρίτως
απ’ όλα, η Αντιόχεια       καυχιέται που είναι πόλις
παλαιόθεν ελληνίς·       του Άργους συγγενής:
απ’ την Ιώνη που       ιδρύθη υπό Αργείων
αποίκων προς τιμήν       της κόρης του Ινάχου.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1927)