Η έκθεση ‘Αλίκτυπη Λίθος’ περιλαμβάνει τρεις νέες σειρές γλυπτών του Αριστείδη Βαρριά.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνούς Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, στη Χίο, από Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Αρθρα για την έκθεση από εφημερίδες της Χίου