Επιθυμία - Ανήκει στους Dr. Sharon Lynn Laubach και Mr. Andrew Harlan Mishkin,

Ανήκει στους Dr. Sharon Lynn Laubach και Mr. Andrew Harlan Mishkin, USA