Καίτη- ανήκει στον Γιάννη Κολάκη, Χίος

Καίτη- ανήκει στον Γιάννη Κολάκη, Χίος