Kaite Collection Ioannis Kolakis, Vrondados, Chios

Kaiti – collection Yannis Kolakis, Chios