Ρυάδες

Οι Ρυάδες είναι ένας κύκλος γλυπτών εργασμένων σε Οπάλιο. Είναι 15 φιγούρες, που χορεύουν στο ρυθμό της ποίησης του Ελύτη