Τελετή - Ανήκει στην κ. Χριστίνα Λωρίδα, Boston, U.S.A.

Ανήκει στην κ. Χριστίνα Λωρίδα, Boston, U.S.A.