Θέτις (Ανήκει στον κ. Δημήτρη Απεσάκη)

13. Θέτις

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Απιστία

 

“Πολλά άρα Ομήρου επαινούντες, αλλά τούτο ουκ επαινεσόμεθα… ουδέ Αισχύλου, όταν φη η Θέτις τον Απόλλω εν τοις αυτής γάμοις άδοντα

«ενδατείσθαι τας εάς ευπαιδίας,

νόσων τ’ απείρους και μακραίωνας βίους.

 Ξύμπαντά τ’ ειπών θεοφιλείς εμάς τύχας

παιών’ επευφήμησεν, ευθυμών εμέ.

Καγώ το Φοίβου θείον αψευδές στόμα

 ήλπιζον είναι, μαντική βρύον τέχνη:

Ο δ’, αυτός υμνών,…… αυτός εστιν ο κτανών

τον παίδα τον εμόν” .

Πλάτων, Πολιτείας, II

 

Σαν πάντρευαν την Θέτιδα με τον Πηλέα

σηκώθηκε ο Απόλλων στο λαμπρό τραπέζι

του γάμου, και μακάρισε τους νεονύμφους

για τον βλαστό που θα΄ βγαινε απ’ την ένωσή των.

Είπε· Ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θ’ αγγίξει

και θα΄ χει μακρινή ζωή. -Αυτά σαν είπε,

η Θέτις χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια

του Απόλλωνος που γνώριζε από προφητείες

την φάνηκαν εγγύησις για το παιδί της.

Κι όταν μεγάλωνεν ο Αχιλλεύς, και ήταν

της Θεσσαλίας έπαινος η εμορφιά του,

η Θέτις του θεού τα λόγια ενθυμούνταν.

Αλλά μια μέρα ήλθαν γέροι με ειδήσεις,

κι είπαν τον σκοτωμό του Αχιλλέως στην Τροία.

Κι η Θέτις ξέσχιζε τα πορφυρά της ρούχα,

κι έβγαζεν από πάνω της και ξεπετούσε

στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.

Και μες στον οδυρμό της τα παλιά θυμήθη·

και ρώτησε τι έκαμνε ο σοφός Απόλλων,

πού γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια

έξοχα ομιλεί, πού γύριζε ο προφήτης

όταν τον υιό της σκότωναν στα πρώτα νιάτα.

Κ’ οι γέροι την απήντησαν πως ο Απόλλων

αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην Τροία,

και με τους Τρώας σκότωσε τον Αχιλλέα. 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1904)